Menu

Wtorek 03.08.2021

Kontakt

Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
64-421 Kamionna

Telefon: 95 748 1880
Mail:: zspkamionna@oswiata-miedzychod.pl

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie

Menu

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

UWAGA

 


 

Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję o organizowanych w szkole w roku szkolnym 2021/2022 zajęciach wspomagających dla klas IV-VIII. Zajęcia organizowane będą z przedmiotów: język polski, język angielski i matematyka. Odbywać się będą w okresie od września do grudnia 2021 r. Deklarację chęci udziału w zajęciach otrzymają Państwo od wychowawców klas lub znajdą Państwo na stronie internetowej. Bardzo proszę o odpowiedź zwrotną do dnia 25.06.2021 r.

 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających

Otwórz


Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

Otwórz

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2021/22

Otwórz


 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

,,Palić, nie palić – oto jest pytanie?” to hasło konkursu ogłoszonego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Konkurs realizowany był przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie, a adresowany do uczniów klas V szkół podstawowych. Zadaniem konkursowym było samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej pod hasłem „ Palić, nie palić – o to jest pytanie?”. Komisja konkursowa przyznała II miejsce: Filipowi Podolskiemu z ZSP Kamionna

 

Gratulujemy!!!

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22

 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Otwórz

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Otwórz

Rekrutacja dzieci do klas pierwszych

Otwórz

Wniosek o przyjęcie dziecka z poza obwodu do klasy pierwszej

Otwórz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej 

Otwórz

Zarządzenie ws. rekrutacji

Otwórz


 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/22

 

HARMONOGRAMY CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIACH REKRUTACYJNYCH DO PRZEDSZKOLI

W GMINIE MIĘDZYCHÓD

Otwórz

ZAŁĄCZNIK DO REKRUTACJI

Otwórz

WNIOSEK

Otwórz


 

Regulamin zdalnego i hybrydowego nauczania - październik 2020 r.

Otwórz

 

Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - COVID-19

Otwórz

 

Wymogi sanitarne w autobusie szkolnym

Otwórz

 


 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2020/21

Otwórz

 

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/21

Otwórz

 

 

 


 

 

Lista dzieci niezakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2020/21

Otwórz

 

Lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej w Kamionnie

na rok szkolny 2020/21

Otwórz

 

Potwierdzenie woli

Otwórz   

 

Informacja o zmianie adreseu e-mail

Otwórz

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie
    ul. Powstańców Wielkopolskich 2
    64-421 Kamionna
  • 95 748 1880

Galeria zdjęć